martes, 8 de abril de 2008

V Jornades “AULA I TIC” Fòrum Novadors (Gandia, 3-4 de juliol)

Aquestes jornades pretenen obrir un fòrum de debat i reflexió sobre l’articulació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’aula. Donar a conéixer les experiències que estant portant-se a terme en l’Educació Infantil, Primària i Secundària, pot enriquir, sense cap tipus de dubte, tant a professionals de l’educació, com als alumnes de les universitats que actualment s’estan formant per a la docència.


Objectius:

Descobrir les possibilitats didàctiques de les TIC a l’aules d’Educació Infantil, Primària i Secundària, així com en educació no formal.
Aprendre a implementar les TIC a partir d’experiències pràctiques.
Reflexionar sobre la importància que tenen i adquiriran les TIC respecte l’ensenyament i l’aprenentatge a les aules.
Fomentar l’ús del programari lliure i el coneixement obert i compartit.
Promoure la creació de xarxes i grups de treball sobre TIC i educació.

Dirigit a:
Professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Universitat.
Alumnat de Pedagogia, Magisteri, Psicopedagogia i Educació Social.
Equips directius, psicopedagogs, pedagogs i educadors.
En general, professorat de qualsevol nivell educatiu i alumnat universitari interessats en les TICs i el seu ús educatiu.

Certificació: La certificació estarà a càrrec del CEFIRE de Gandia i per la Universitat Politècnica de València, respectivament, segons la procedència del participant. Universidad: Jornades convalidables per crédits de lliure elecció.CEFIRE: 15 hores.La certificació estarà a càrrec del CEFIRE de Gandia i per la Universitat Politècnica de València, respectivament, segons la procedència del participant.

Estructura: Les jornades s’estructuren per temàtiques amb l’objectiu d’aconseguir espais de trobada per a la comunicació, el debat i l’intercanvi d’experiències. Es duran a terme sessions simultànies de comunicacions i tallers d’activitats pràctiques.
A. Utilització d’Internet en les diverses assignatures i àrees d’aprenentatge.
B. Entorns virtuals d’aprenentatge.
C. Programari i maquinari per a la docència.
D. Treball per projectes sobre TIC.
E. Elaboració i disseny de multimèdia.
F. La informàtica a l’aula.
G. Projectes col·laboratius intercentres, etc.
H. La pissarra digital.
I. Recursos d’Internet per a l’aula.
J. Imatge i vídeo digital a l’aula.
K. Les TIC en l’educació no formal.
L. Experiències de migració a programari lliure.
M. Recusos de la Web 2.0

Tallers:
Edilim
Squeak
Second Life
Blogs i Wikis
Taller de Tecnofaves
Programari lliure

Lloc: Universitat Politècnica de València. Escola Politècnica Superior de Gandia.
Places limitades a l’aforament del Saló d’Actes i altres espais utilitzats (aules de comunicacions i aules d’informàtica)
Inscripció i matrícula. Fins al dia 11 de juny del 2007, per rigorós orde d’inscripció. Només s’admetrà la inscripció en data posterior en el cas que existisquen places disponibles.
La formalització de la preinscripció es realitzarà omplint la fitxa d’inscripció en línia.
Inscripció CEFIRE (professorat):

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger