viernes, 18 de abril de 2008

I Congrés Internacional d'Interacció Comunicativa i Ensenyament de Llengües

Del 18 al 20 de Setembre de 2008 se celebrarà a València el Congrés “Interacció comunicativa i ensenyament de llengües”. La convocatòria es postula com a punt d’encontre de les aportacions en torn a l’ensenyament de les distintes llengües, i en qualsevol de les etapes de l’itinerari educatiu, amb l’objectiu d’aprofundir en les qüestions bàsiques suscitades pel desenvolupament dels postulats comunicatius i pragmàtics en l’actual context educatiu.

El Congrés, organitzat des del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura amb la col·laboració del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la Universitat de València, compta amb la participació de destacats especialistes com Neil Mercer (University of Cambridge), Anna Camps (Universitat Autònoma de Barcelona), Joaquim Dolz (Université de Génève) i Dora Riestra (Universidad del Comahue, Argentina). Es pot trobar informació complementària sobre la reunió en http://www.uv.es/interac


La inscripció es farà abans del 15 de juliol de 2008. Les propostes de comunicació hauran de remetre’s a interac@uv.es abans del 30 de maig. El resum de la proposta, de 800 a 1000 paraules, es referirà a alguna de les àrees de treball següents:

· Interacció i ensenyament de llengües. La perspectiva dels gèneres discursius
· Plurilingüisme i heteroglòssia: diversitat de llengües i diversitat en la llengua
· Dissenys curriculars i Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües
· Didàctica integrada de les llengües
· Literacitat crítica
· Programació por tasques, projectes i seqüències didàctiques
· Interacció i ús educatiu de les TIC
L’acceptació de les comunicacions s’indicarà abans del 30 de juny de 2008.

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger