jueves, 26 de octubre de 2017

Servei d'atenció lingüística (personal de l'Administració)

El dia 23 de novembre de 2017 entrarà en vigor el Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat. Aquesta disposició normativa preveu que s'organitzaran les activitats de formació i acompanyament lingüístics destinades al personal empleat públic per a garantir l’aplicació d’aquest decret.
 
La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha estat treballant per a implementar les línies estratègiques que conformen el Pla d'Acompanyament Lingüístic al Personal de l'Administració de la Generalitat

A partir del dia 30 d'octubre entrarà en funcionament el servei d'atenció lingüística, mitjançant el qual es resoldran dubtes lingüístics a través de l'atenció telefònica i del correu electrònic:
 
1) El telèfon d'atenció lingüística, a disposició del personal de l'Administració de la Generalitat per a resoldre dubtes lingüístics i assessorament, actiu de dilluns a divendres en horari de 9-13 hores i disponible en el número:
403 000
 
2) El correu electrònic on el personal de l'Administració de la Generalitat podrà enviar els seus dubtes lingüístics, que resoldran els tècnics lingüístics adscrits a aquest servei. L'adreça electròniça habilitada amb aquesta finalitat és:
dubtes_pal@gva.es

(Font:  Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme)

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger