miércoles, 18 de febrero de 2009

CIREL

El CIREL (Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües) neix de la sòlida experiència del CRLE (Centre de Recursos de Llengües Estrangeres) i incorpora el català i el castellà en el seu àmbit d’actuació que es concreta en els objectius següents:

- Promoure la recerca educativa en llengües, a partir de la detecció de necessitats compartida pels agents implicats en el diàleg professional, per fonamentar i donar rigor a la innovació.
- Establir estratègies per a la implementació de la pràctica docent eficient, significativa i creativa en l’ensenyament de llengües.
- Recollir, publicar a la pàgina web i difondre recursos que nodreixen la innovació i que es nodreixen de les bones pràctiques i de la recerca educativa en llengües.
http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/ . Veure l’apartat de Recursos (documents, enllaços, materials, recull d’articles)

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger