lunes, 12 de mayo de 2008

Universitat d'Alacant. Cursos d'estiu 2008

Curs: Nous reptes en el tractament del valencià com a segona llengua. El model oral. La integració de llengües i continguts.
Del 21/07/2008 al 25/07/2008
Lloc: Campus de la Universitat d'Alacant. Aulari I.
Durada: 30 hores.
Directora:Sandra Montserrat Buendia
Secretari:Vicent Brotons Rico
L’objectiu fonamental del curs és donar a conéixer noves eines i metodologies en el tractament del valencià com a segona llengua, d’una banda, en relació amb la fonètica i, de l’altra, en relació amb la integració de llengües i continguts, precisament, dos aspectes poc prioritzats tradicionalment en l’àmbit escolar i sobre els quals, actualment, es comença a treballar amb intensitat.
Objectius:
a) Reflexionar sobre el nivell fonètic dels estudiants.
b) Reflexionar sobre les dificultats del tractament de la fonètica a l’aula de primària i secundària.
c) Donar a conéixer les TIC que permeten millorar la fonètica a l’aula.
d) Practicar i aprendre a usar didàcticament el programa FONET.
e) Reflexionar sobre la necessitat d’aprendre la L2 mitjançant els continguts d’altres àrees o assignatures.
f) Conéixer la proposta metodològica entorn de la integració de llengües i continguts.
g) Analizar i aprendre a usar materials didàctics elaborats des de la perspectiva d’integració de llengües i continguts.

ELS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ D'AQUEST CURS ESTAN RECONEGUTS PEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER AL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ I EL DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ.
Més informació: http://univerano.ua.es/va/curso.asp?id=109

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger