lunes, 26 de mayo de 2008

I Congrés Internacional d’Interacció Comunicativa i Ensenyament de Llengües

18-20 de setembre de 2008
Unversitat de València. Escola de Magisteri “Ausiàs March” c/ Alcalde Reig, 8

Des de la perspectiva de la interacció verbal, i des de la necessitat d'adequar l'activitat docent a les exigències d’una societat multilingüe, el Congrés pretén estimular la investigació i la innovació acollint les aportacions sobre l'ensenyament de les distintes llengües i en qualsevol de les etapes de l'itinerari educatiu. La seua ambició és servir de punt de trobada a les diferents línies de treball i inquietuds que pugnen per dilucidar tant la matèria d'estudi com la intervenció del professor a l'aula i els estils d’aprenentatge dels alumnes.

Les àrees de treball inicialment previstes són les següents:
Interacció i ensenyament de llengües. La perspectiva dels gèneres discursius
Plurilingüisme i heteroglòssia: diversitat de llengües i diversitat en la llengua
Dissenys curriculars i Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües
Didàctica integrada de les llengües
Literacitat crítica
Programació per tasques, projectes i seqüències didàctiques
Interacció i ús educatiu de les TIC

S’accepten propostes de comunicació que versen sobre qualsevol dels temes del congrés. La proposta de comunicació haurà d’anar acompanyada d’un resum d’una extensió entre 800 i 1000 paraules. Haurà de remetre's abans del 20 de juny del 2008 a
mailto:interac@uv.es . La seua acceptació es comunicarà abans del 30 de juny del 2008. L’exposició oral tindrà una duració màxima de vint minuts amb un debat posterior.
Informació:
http://www.uv.es/interac/index.wiki Inscripció: http://www.uv.es/interac/cat/InsCripcion.html

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger