viernes, 8 de abril de 2016

Resolució PEL y e-PEL (Portfolio Europeu de les Llengües)

Esta setmana va publicar-se la Resolució de 15 de març de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat. 

Aquesta resolució té com a finalitat promoure i coordinar l'aplicació del PEL i del e-PEL en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària i de Formació de les Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, així com establir els requisitis per a l'autorització de nous centres i les condicions per al reconeixement de la participació al professorat. 

El PEL serveix a l’estudiant per a anotar els seus avanços, marcar-se noves metes, reconéixer com i quan aprén dins i fora del centre escolar, a partir de la reflexió sobre les seues experiències personals i la valoració dels seus progressos. A més, serveix per a afavorir l’autonomia, millorar l’autoestima i potenciar el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge. D’altra banda, el PEL és també una ferramenta per al professorat ja que afavoreix l’actualització metodològica en l’ensenyament de les llengües i facilita la coordinació i l’intercanvi d’experiències entre el professorat de llengües del mateix centre o d’altres centres educatius que l’apliquen. 

Animeu-vos. 

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger