viernes, 17 de febrero de 2012

Certificats de Capacitació en Valencià i dels diplomes de Mestre

RESOLUCIÓ conjunta de 17 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s'encomana a la Subdirecció General de Política Lingüística de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport l'expedició dels certificats de Capacitació en Valencià i dels diplomes de Mestre, en relació a l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular del valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari.

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger