miércoles, 22 de febrero de 2012

Aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic (e-PEL+14)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2012, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula l’aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL(+14), als centres d’Educació Secundària, de Formació de Persones Adultes i a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana i s’establixen els requisits per a la seua aplicació.

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger