miércoles, 11 de noviembre de 2009

Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari

Informació i inscripció (El termini per a la inscripció és el 15 de novembre): http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/capval.htm
ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l’obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l’ús vehicular de les llengües en tots els nivells d’ensenyament no universitari (DOGV 28 d'octubre):
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/28/pdf/2009_12156.pdf

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger