jueves, 5 de marzo de 2009

Sol.licitud de constitució de grups de treball

La Conselleria d'Educació ha actualitzat les condicions relatives a destinataris, terminis i procediments per a la sol.licitud de constitució de grups de treball.

La sol·licitud de constitució s'efectuarà a través de la web del
Servici deFormació del Professorat fins al dia 31 de març del 2009. La dita sol·licitud ha de realitzar-se amb una antelació mínima de 15 diessobre la data prevista per a la primera reunió.

Més informació:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=convocatoria&id=20

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger