domingo, 12 de mayo de 2019

Calendari d'admissió i matrícula del nou curs a les escoles oficials d'idiomes valencianes

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat el calendari i el procés d'admissió i de matriculació per al curs 2019-2020 dels ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen en les escoles oficials d'idiomes (EOI) valencianes.

Per a públic general, el termini de sol·licitud d'admissió romandrà obert des del 12 fins al 27 de juny. Aquesta es farà telemàticament en la web de l'EOI.

El professorat que vulga accedir a la formació en idiomes gratuïta del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat, s'hi podrà inscriure des del 9 fins al 23 de maig.

El 12 de junio es publicaran les vacants provisionals, i el 15 de juliol es podran consultar els resultats de l'adjudicació de vacants per a l'alumnat. Una vegada establit l'ordre, es formalitzarà la matrícula dels usuaris que hagen obtingut plaça del 16 de juliol al 10 de setembre. Perquè el procés de matriculació siga efectiu, s'ha de lliurar la documentació requerida a l'escola oficial d'idiomes corresponent.

Font: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Més informació:

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger