viernes, 1 de marzo de 2019

Tasca autònoma d’escriptura

Experiència transversal a l’etapa de primària a l’escola Joan Torredemer de Matadepera. 

L’activitat que es descriu en aquest document va néixer de l’interès de l’equip de mestres per la millora contínua de l’aprenentatge de la llengua com a instrument que ens permet comunicar-nos adequadament, aprendre, arribar al coneixement i solucionar situacions de la vida quotidiana... 

El document pot descarregar-se des de: 

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger