miércoles, 23 de noviembre de 2016

Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme va encarregar a un grup de tècnics lingüístics la redacció del primer esborrany dels criteris lingüístics, que posteriorment foren sotmesos a la consideració de diverses institucions. Una vegada incorporades algunes esmenes i suggeriments, la redacció fou revisada novament pel grup de tècnics lingüístics, i el text resultant, lliurat a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

D’acord amb l’informe emés per l’AVL en data 13 de setembre de 2016, s’han revisat algunes solucions a fi d’adequar-les a les seues recomanacions, amb el desig exprés de «disposar d’uns criteris estables i consolidats per al conjunt de les administracions públiques».

Hui s'ha publicat la Resolució de 23 de novembre de 2016, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’aproven els criteris lingüístics d’aplicació a l’Administració de la Generalitat i els seus ens instrumentals.

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger