jueves, 19 de noviembre de 2015

Jornada de Difusió del Portfolio Europeu de les Llengües

Des del Servei d'Educació Plurilingüe vos conviden a participar a la Jornada de Difusió del Portfolio Europeu de les Llengües que tindrà lloc el dimecres 25 de novembre a València i el dimecres 2 de desembre a Alacant.

El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal per a l'aprenent de llengües alhora que s'ha convertit en una eina fonamental per a l'ensenyament de llengües als centres educatius. És impulsat pel Consell d'Europa i pretén promoure el plurilingüisme i afavorir la multiculturalitat, amb la intenció de conservar el valuós patrimoni cultural i lingüístic europeu així com per facilitar la mobilitat dels ciutadans europeus.

Animeu-vos a participar. El PEL és un programa de reconegut prestigi arreu d'Europa que ja compta amb la participació de 126 centres valencians i que pot obrir-vos les portes a altres programes europeus. Si així ho decidiu, la Conselleria d'Educació s'encarregaria d'enviar-vos els portfolios necessaris per al vostre alumnat.

Podeu trobar més informació sobre el PEL en:

Servei d'Educació Plurilingüe
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/

SEPIE (Ministeri d'Educació)
http://www.sepie.es/iniciativas/portfolio/index.html

Podeu inscriure-vos en la jornada a través de la pàgina de Formació del Professorat, o directament des dels següents enllaços:

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger