lunes, 5 de octubre de 2015

Formació i proves de Capacitació en Valencià. Opositors 2015

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat en el present curs procediments selectius d’accés als cosos docents mitjançant l’Ordre 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos, així com mitjançant l’Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes i professors tècnics de Formació Professional. 

Tots els aspirants que superen el procés selectiu però no estiguen en possessió de la capacitació en valencià estan obligats a obtindre-la durant la fase de pràctiques. Tots els aspirants que no superen el procés selectiu però aproven, almenys, el primer exercici i no hagen acreditat estar en possessió del certificat de valencià, quedaran desactivats de les llistes d’aspirants a exercir llocs en règim d’interinitat en els cossos docents, fins que acrediten la superació de la capacitació en valencià. 

Sol·licitud d'inscripció:
Del 5 al 19 d'octubre 
Accés: 

Llistat definitiu de sol·licituds admeses:  
A partir del 22 d'octubre 

Realització de les proves:
12 de desembre a les 9.30 h (12 de desembre a les 9.30h) 

Infografies  (formació, mapa, itinerari,  continguts)

Materials de preparació de les proves (versió 2015) 

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger