martes, 30 de junio de 2009

Màster oficial en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià

Els canvis tecnològics, socials i culturals plantegen nous reptes comunicatius. Per tal d’afrontar-los, el Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària que promou l’IIFV t’ofereix capacitació acadèmica i professional en dos cursos. El primer és troncal. El segon et proposa tres itineraris: ensenyament secundari, institucions i mitjans de comunicació i indústries de la llengua. El Màster t’aporta una visió interdisciplinària, integrant els coneixements filològics amb el domini de les TIC i les aplicacions professionals. Tindràs a l’abast un tutor acadèmic, que t’orientarà en la tria d’especialització. I completaràs la formació escollint pràctiques externes o iniciant-te en la recerca aplicada.

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger