lunes, 3 de marzo de 2008

Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES)

L'assessoria ha rebut el següent missatge que pot ser interessant per als que treballeu en matèries relacionades amb les llengües:

La URL que vos adjuntem és de l’informe diari de premsa que confecciona el Servici d’Investigació i Estudis Sociolíngüístics (SIES) de la Secretaria Autonòmica, sobre tota aquella informació referida a les llengües que apareix en la premsa autonòmica i estatal.
L’informe està encriptat i no permet la impressió però, si de cas necessiteu cap notícia ens la podeu demanar al telèfon 963 184569.
Pròximament, l’informe diari i la resta dels productes que elaborem, s’integraran en la pàgina web del SIES, que ara estem actualitzant, i donarem informació completa de la nostra base de dades documental SIESDATA i de les seues característiques. També inclourem un full de sol·licitud d’informació, tant per a sol·licitar informació del recull diari com dels dossiers temàtics de premsa.
http://www.edu.gva.es/polin/val/sies/sies_informe.asp

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger