miércoles, 20 de noviembre de 2013

Com crear un ambient lector a l'escola?

Publicació de la Fundació Jaume Bofill a càrrec de Mònica Baro, Cristina Aliagas i Glòria Gorchs dins del programa LECXIT, promogut per esta Fundació, la Fundació “La Caixa” i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El fi d'este programa és incrementar el rendiment escolar mitjançant la millora de la comprensió lectora i la implicació comunitària.

La publicació es dividix en quatre parts:

Lectura i lectures a la biblioteca escolar (Mònica Baró).
Créixer sans i forts en línia: la lectura en pantalla a les aules de primària (Cristina Aliagas. Sobre lectura i era digital: característiques, canvis, recursos).
Més oportunitats per a la lectura: els llibres de coneixements a l’escola
(Mònica Baró).
Llegim imatges: l’àlbum il·lustrat i la novel·la gràfica (Glòria Gorchs).

Un treball que reflectix algunes de les noves perspectives sobre la lectura i idees interessants per a treballar-les en l'àmbit educatiu.

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger