viernes, 1 de octubre de 2021

Nouvinguts. Paraules i fets

Nouvinguts. Paraules i fets (nivell bàsic) té com a objectiu presentar un material de nivell inicial que permeta a l’alumnat que arriba al nostre sistema educatiu adquirir una competència lingüística suficient per poder seguir metodologies d’aprenentatge com el Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) en les matèries no lingüístiques que ha de cursar. 

En cada unitat trobem una seqüència d’activitats i exercicis que pretenen cobrir les funcions comunicatives bàsiques de la temàtica treballada amb l’objectiu d’assolir un nivell A2 de llengua, i amb el plantejament d’una minitasca final que, per les seues característiques, requereix de la participació de l’alumnat en grup.

Pots descarregar les unitats didàctiques des de: 

https://rebostdigital.gva.es/category/ferramentes-tic/publicacions/ 

No hay comentarios:

Publicar un comentario