miércoles, 9 de julio de 2014

Oferta formativa presencial en anglés (recordatori)

Oferta formativa presencial en anglés per al professorat no universitari de centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. La continuïtat de l'oferta formativa presencial d'anglés per al curs 2014-2015 es realitzarà a través de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2014-2015 a les escoles oficials d'idiomes.

El professorat que reunisca les característiques definides en l'Orde 65/2012 que regula la formació del professorat i desitge participar, per primera vegada, en esta formació haurà de realitzar la preinscripció, entre les 9h del 30 de juny i les 15h del 18 de juliol, en l'EOI a què desitge assistir. L'ordre de prioritats serà el següent:

(El Servei de Formació del Professorat garantirà que participa almenys un professor per centre de entre totes les inscripcions)

  1. Professorat que ha sigut apte en un curs de Formació Permanent de Competència Comunicativa en Anglés, organitzat pel Servici de Formació del Professorat durant el curs 2012/2013 o 2013/2014.
  2. Professorat que actualment impartix docència en Formació Professional.
  3. Professorat especialista en Educació Infantil que actualment impartix docència en esta etapa.
  4. Professorat d'Educació Primària i Secundària no especialista en idioma estranger que participa en projectes lingüístics innovadors d'ensenyança plurilingüe.
  5. Resta del professorat.

Els docents que hagen participat en l'oferta formativa presencial en EOI al llarg del curs 2013-2014 i vulguen continuar la seua formació lingüística, no han de realitzar la preinscripció ja que tenen continuïtat en esta formació, en este cas s'ha de consultar el calendari de matriculació de l'EOI per tal de realitzar la corresponent matrícula. Cal exceptuar d'esta opció el professorat que haja cursat, durant el curs 2013-2014 el nivell B2 i haja superat la prova de certificació corresponent a este nivell, en este cas, per tal de continuar la formació en el nivell C1 cal realitzar la preinscripció com la resta de professorat que encete la formació presencial en EOI.

Per tal d'accedir a la reserva de places destinades al professorat no universitari de centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana cal accedir al formulari de preinscripció, seleccionar l'opció CEFIRE i tot seguit indicar la situació laboral.
És necessari consultar les instruccions que oferix cada EOI abans d'emplenar la sol·licitud. Accés al formulari de preinscripció. https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp
Poden consultar els dubtes referents a esta formació en les secretaries de cadascuna de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger