lunes, 11 de noviembre de 2013

Convocatòria de cursos de Capacitació (Valencià, Llengües Estrangeres) i Diploma de Mestre

Hui s'ha publicat la Convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització de cursos i proves finals conduents a l'obtenció de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en Valencià, del Valencià, i en Llengües Estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana destinats a docents de centres sostinguts amb fons públics.

Periode d'inscripció del 11 al 25 de novembre de 2013.

Es tracta de cursos adreçats a docents de centres sostinguts amb fons públics i les respectives proves finals conduents a l'obtenció de:
  • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Requisit previ: C1 (Mitjà JQCV) o Nivell 2 PFLT, Orde  5/10/2009 o C2 de valencià o altres equivalents).
  • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera. Requisit previ: B2 o superior d'anglés. (Veure Decret).
  • Diploma de Mestre de Valencià. Requisit previ: C2 (Superior JQCV) o altres equivalents (Nivell 3 PFLT...) i, addicionalment, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià).
Els destinataris són:
  • Personal docent i el personal tècnic educatiu amb destí en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d'Educació.
  • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destí en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
  • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i este personal no supose més del 50 % de participació en l'activitat.

Més informació i accés al formulari d'inscripció:
http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_94_ccdm.asp

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger