lunes, 22 de abril de 2013

Convocatòria de proves lliures de Capacitació (valencià, llengües estrangeres i Mestre)

Convocatòria de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la realització de les proves conduents a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l'Ensenyança en Valencià i en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Es convoquen les proves lliures per a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l'Ensenyança en Valencià i en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià. S'establix un límit de 1000 places. 

Termini d'inscripció: Del 22 d'abril al 20 maig.

Requisits dels participants:

- No haver participat en els cursos de la Convocatòria dels cursos del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües per al Professorat no Universitari de 14 de desembre de 2012 o haver renunciat abans de la publicació d'esta convocatòria. 

- Ser docent en actiu. Cas que se supere el límit de places convocades les inscripcions s'ordenaran segons els criteris de l'annex I de la present convocatòria.

Més informació, inscripció, realització:

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger